7.Sınıf Sosyal Bilgiler – 3.Ünite Özeti: Yeryüzünde Yaşam (İnsanlar Yerler ve Çevreler)

Göçün Nedenleri ve Sonuçları İndirmek İçin Tıklayınız

Dünyanın her yerinde göçler yaşanmaktadır. İnsanlar daha iyi ve daha mutlu bir yaşam sürebilmek için, şartları daha güzel olan yerlere göç ederler. Bu göçler şehirler arası olabilir ya da ülkeler arası gerçekleşebilir. Şimdi bu göçlerin ne olduğuna ve neden gerçekleştiğine bakalım. Aynı zamanda sonuçlarının ne getirdiğini inceleyelim.

 Göçün Neden ve Sonuçları

Öncelikle göç nedir bunu öğrenelim.

Göç: İnsanların bulunduğu yerden başka bir yere farklı sebeplerden dolayı gerçekleştirdikleri değişikliği göç denir. Göçün birçok nedeni bulunmaktadır. Şimdi bu nedenlere bakalım.

Göçün doğal nedenleri: Deprem, kuraklık, sel baskını, heyelan, su taşkınları ve erozyon

Göçün ekonomik nedenleri: İşsizlik, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmüş olması

Göçün siyasal nedenleri: Savaşlar, terör, mübadele ve yaşanan sınır değişikliği

Göçün sosyal nedenleri: Eğitim ve sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanma isteği, kan davaları

Göç iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri iç göç diğeri ise dış göç olarak bilinir. Şimdi sırasıyla bu göçlerin getirdiği etkileri ve nedenler ile sonuçları inceleyelim.

 İç Göç

Ülke sınırları içerisinde yaşanan göçler iç göç olarak bilinir. Ülkemizde ise doğudan batıya doğru, kırsal kesimden kentlere doğru göç yaşanır. Eğer göçler ülkemiz içerisinde geçici olarak yapılıyorsa buna geçici göç denir. Eğer sürekli yapılacak bir göç ise o zaman buna kalıcı göç denmektedir.

 Göç veren bölgenin özellikleri: Göç veren bölgenin bazı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi bu özellikleri inceleyelim.

 – Nüfus artışı oldukça fazladır.

– Miras nedeniyle topraklar bölünmüştür.

 – Tarımda ve toprak için makineler kullanılır.

 – Eğitim sağlık ve benzeri koşullarda yetersizdir.

 – İş imkanları kısıtlıdır.

 – Bölgenin belirli kısımlarında terör olayları yaşanır.

 Göç alan bölgenin özellikleri: Ülkemizde aynı zamanda göç alan bölgenin bazı özellikleri mevcuttur.

 – İş imkanı oldukça fazladır.

 – Eğitim ve sağlık ile kültürel açıdan geniş olanaklara sahiptir.

 – Yaşam standartları istenilen yüksek düzeydedir.

Not: Özellikle Doğu Karadeniz çok engebeli bir bölge olduğu için bu bölgede makineler kullanılamaz. O yüzden tarım için mevsimlik işçiler bu bölgeye göç eder. Yani geçici bir göç alır.

Beyin göçü: Nitelikli insanların, bunlar içerisinde mühendis, doktor, bilim insanı ve benzeri gibi iyi eğitim almış insanların daha iyi yaşam şartlarını kavuşabilmek için yaptıkları göçtür. Özellikle Türkiye üzerinden ABD ve Avrupa ülkelerine beyin göçü oldukça fazla gerçekleşir. Eğer bir ülke beyin göçü veriyor ise kalkınması ve ilerlemesi önemli oranda yavaşlar.

YORUMLAR

  1. Katrenaz dedi ki:

    Teşekkürler hocam okudum bile🙂

error: Content is protected !!