Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (Yeryüzünde Yaşam 7.Sınıf 3.Ünite)

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü İndirmek için Tıklayınız

İnsanların, istediği yerde ikamet etme ve istediği bir yere seyahat etme
serbestliğine yerleşme ve seyahat özgürlüğü denir.
Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz İnsan Hakları
Bildirgesi ve Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 13 (Seyahat Özgürlüğü)

 1. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı
  vardır.
 2. Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve
  ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
  Anayasa Madde 23 (Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti)
  Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
  Yerleşme hürriyeti;
  – Suç işlenmesini önlemek,
  – Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
  – Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
  – Kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti;
– Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;
amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
– Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya
kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır
dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
– Seyahat özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüğün
kullanımına değil bireyin çalışma, eğitim, sağlık alanlarındaki özgürlükleri ile
sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklerinin de kısıtlanmasına yol açabilir.
– Anayasa’nın 23. maddesine göre yerleşme ve seyahat hürriyetinin
kısıtlanabileceği durumlar şunlardır:
– Kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir. Bazı
bölgelere seyahat edilebilir fakat yerleşilemez. Örneğin millî parklar, tarihi
mekanlar, sit alanları gibi yerleri korumak için yerleşme yasağı uygulanır.
– Nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar belirli bir bölgeye yoğunlaştığında bu
durum çarpık kentleşmeye ve gecekondulaşmaya sebep olabilir. Sağlıklı ve
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yerleşme hürriyeti
kısıtlanabilir.
– Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için de yerleşme özgürlüğü
kısıtlanabilir. Örneğin orman ve tarım alanlarının korunması için konut yapımı
engellenebilir.
– Salgın hastalık bölgelerine girmek veya bu bölgelerden çıkmak kısıtlanabilir.
– Hakkında kovuşturma veya soruşturma olan kişilere yurt dışına çıkış yasağı
getirilebilir
– Terör ve savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet vatandaşlarını korumak
için yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilir.
Son yıllarda farklı coğrafyalarda savaşların olması insanları etkilemektedir.
Güvenli ve yaşanabilecek yerler arayan insanlar, farklı ülkelere sığınmacı
olarak göç etmeye çalışıyorlar. Bu durum dünyada milyonlarca mültecinin
(savaş sebebiyle başka ülkeye sığınan kişi) ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Türkiye; Afganistan, Irak, Suriye, Sudan gibi ülkelerden gelen birçok mülteciye
yardımcı olmuş, onların can güvenliğini sağlamıştır. Bugün ülkemizde
milyonlarca mülteciyi misafir ediyoruz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!