Osmanlı Kuruluş Dönemi (7.Sınıf 2. Ünite 1.Konu)

Oğuzların Kayı Boyu’na mensup olan Osmanlılar, 13.yüzyılda tüm Asya’yı kavuran Moğol istilasından kaçan beyliklerdendir. İlk olarak Ankara Karacadağ’a yerleşen Kayılar, daha sonra Anadolu Selçukluları tarafından Söğüt uç beyi olarak Söğüt ve Domaniç çevresine yerleştirilirler. Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey 1299’da aşireti beyliğe çevirir.


Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu ve Yükselişini Kolaylaştıran Nedenler
-Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanlarda kuvvetli bir devletin olmaması
-Anadolu ve Balkanlardaki devlet ya da beyliklerin birbirleriyle sürekli çatışma halinde olması
-Osmanlıların Bizans’a karşı mücadele vermeleri
-Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerde adil ve hoşgörülü bir yönetim kurmaları, buralardaki halkın din, dil ve kültürlerine karışmamaları
-Osmanlıların ele geçirdikleri yerlerdeki halkın güvenliğini sağlamaları, ekonomik durumlarını iyileştirmeleri
-Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in Ahi Şeyhi Edebali’nin kızıyla evlenmesi, böylece Ahilerin desteğini sağlaması
-Anadolu’daki beyliklerin kendi aralarında mücadele ederken Osmanlı Devleti’nin Bizans’a karşı mücadele vermesi, bu durumun da Osmanlı Devleti’nin gelişmesini sağlaması


NOT: Osmanlı Devleti resmen 1299 tarihinde Osman Bey tarafından kurulmuş ve devlet kurucusunun ismini almıştır.

Osman Bey Dönemi (1281 – 1324)
1 -Bizans’tan İnegöl, Yarhisar, Karacahisar, Bilecik, Mudurnu ve Yenişehir’i aldı.
2- Başkenti Bilecik’e taşıdı.
3- Bizans’a karşı Koyunhisar Savaşı’nı (1302) kazandı(İlk Osmanlı Bizans Savaşı)
4- İlk Osmanlı parasını bastırdı.


Orhan Bey Dönemi (1324 – 1362)
1-Orhan Bey Bursa’yı fethederek başkent yapmıştır.(1326)
2- Orhan Bey 1329’da Bizans’la yaptığı Palekanon (Maltepe) Savaşı’ nı kazanmış ve İznik’i almıştır.1345’te Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Karesioğulları ile Balıkesir, Manyas ve Kapıdağı Osmanlı’ya katıldı ve Ege Denizi’ne ulaşıldı. Karesioğulları’nın donanması, Osmanlı Devleti donanmasının temelini oluşturdu.

Osmanlı Devleti Bizans’ı Bulgar işgaline karşı koruduğundan Bizans Devleti ödül olarak Çimpe Kalesi’ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. (1353).


5.Çimpe Kalesinin alınmasıyla ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir.

Orhan Bey Dönemi’ndeki Teşkilatlanma Çalışmaları Şunlardır:
*Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu
*Ele geçirilen yerlere kadı ve subaşılar atandı.
*İlk kez divan teşkilatı kuruldu.
*İlk kez vezir atandı.
*İznik’te ilk medrese açıldı.
*Karamürsel’de ilk kez tersane kuruldu.


I. Murat (Hüdavendigar) Dönemi (1362-1389)
1-Bizans ve Bulgarlar’a karşı yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı ve Edirne fethedildi (1363).
2-Edirne başkent yapıldı.
3- Haçlılarla Sırp Sındığı Savaşı (1364) yapıldıOsmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. Haçlılar yenildi.
4-Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya ve Simav dolayları alındı.
5-Hamitoğullarından para karşılığında Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, İsparta ve Seydişehir dolayları satın alındı.
6- I. Kosova Savaşı (1389)
Haçlı ordusunu Osmanlı Devleti I. Kosova Savaşı’nda mağlup etti
Haçlı ordusu ile yapılan ilk büyük meydan savaşı kazanıldı.
** I. Murat savaş sonrası bir Sırp tarafından şehit edildi.

İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.
*İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.

I. Beyazıt (Yıldırım) Dönemi (1389-1402)
1-İstanbul ilk kez karadan ve denizden kuşatıldı. Ancak başarı olu-namadı.
2-Bizans’ın Haçlılardan yardım istemesi üzerine İstanbul kuşatması kaldırıldı ve Niğbolu Savaşı yapıldı, savaş kazanıldı (1396).
3- Osmanlı sınırları Tuna Nehri’ne kadar ulaştı.
4- Halife tarafından Yıldırım’a “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı verildi.
5- İstanbul Yıldırım Beyazıt tarafından ikinci kez kuşatıldı. Kuşatma için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) inşa edildi.
6- Ankara Savaşı (1402)
Osmanlı devleti ile Timur devleti arasında oldu.

Ankara Savaşının Sonuçları:
*Osmanlı yenildi.
*Yıldırım Beyazıt savaştan sonra esir düştü ve kısa süre sonra öldü.
*Fetret Devri Başladı
Anadolu’da siyasi birlik bozuldu.


Fetret Devri (1402 – 1413)
Yıldırım Beyazıt’ın 4 oğlu (Süleyman, Mehmet, Musa, İsa) arasında Ankara Savaşı’ndan sonra taht mücadeleleri başladı. 1402’den 1413’e kadar devam eden kardeşler mücadelesini Mehmet Çelebi kazandı.

I.(Çelebi) Mehmet (1413 – 1421)
1-Kardeşler arasındaki taht mücadelesine son veren Çelebi Mehmet, devleti yıkılmaktan kurtarmıştır. Bu nedenle devletin ikinci kurucusu sayılır.
2-İlk Osmanlı deniz savaşını Venediklilerle yaptı ve savaşı kaybetti.
3-Eflak Beyliği’ne son verdi. Bosna, Osmanlı egemenliğine girdi.

II. Murat (1421 -1451)
1-İstanbul’u kuşatan ikinci Osmanlı padişahıdır.
2-Avrupalıların haçlı ordusunu oluşturmasını engellemek amacıyla Edirne – Segedin Antlaşması’nı imzaladı (1444).
3-Haçlılarla yapılan Varna Savaşı’nı(1444) kazandı
4-1448 yılında Haçlılarla yapılan II. Kosova Savaşı kazandı. Böylece;
*Türk hakimiyeti Balkanlarda kesinleşti.
*Haçlılar, Türkler için tehlike olmaktan çıktı.
*Avrupalıların, Türkleri Balkanlar’dan atma ümidi sona erdi.
*Türkler, Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise taarruzdan savunmaya geçti.

Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!