Video Galeri

– Çinlilerin Türk devletlerini zayıflatmak ve yıkmak için uyguladığı politikalardır.–...
İstimalet Politikasını Video Olarak İzlemek İçin Tıklayınız İstimalet Politikası: Osmanlı...
Bu animasyon film, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından...
Babiller: 1-Orta Mezopotamya’da kuruldu 2-Başkentleri Babil’dir. 3-Yönetim şekli mutlak krallık...
1-Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır. Mezopotamya Uygarlığının kurucusu Sümerler’dir. 2-Şehir devletleri...
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ Sosyal Bilgiler dersi, bizi hayata hazırlayan,...
YASAMA Devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Meclis...
Ormanlarımız: Ülkemizde en çok orman Karadeniz bölgesindedir. Ormanlardan; -Yakacak, -Kereste...
Ekonomik Faaliyetler ve Meslekler  1- Sanayi:  Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin...
12