Video Dersler

YASAMA Devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Meclis...
Ormanlarımız: Ülkemizde en çok orman Karadeniz bölgesindedir. Ormanlardan; -Yakacak, -Kereste...
Ekonomik Faaliyetler ve Meslekler  1- Sanayi:  Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin...
https://youtu.be/IxjMf3XdHIQ https://youtu.be/ApCaC4Eyj9A https://youtu.be/jmpGF8TZc00
Sularımız: Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz ulaşımı önemlidir. İstanbul ve...
MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI ve İŞGALLERAteşkes(Mütareke): Barış imzalanıncaya kadar silahların terki...
-Abbasiler, Arap milliyetçiliğini terk ederek, Talaş savaşından sonra Türk-Arap ilişkilerini...
12