Sosyal Bilgiler

YASAMA Devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Meclis...
Ormanlarımız: Ülkemizde en çok orman Karadeniz bölgesindedir. Ormanlardan; -Yakacak, -Kereste...
5.sınıf 6.Ünite Püf Noktaları 1-Temel ihtiyaçlarımız sağlık, temizlik, eğitim ve...
1.Toprak tarih boyunca üretimde ve yönetimde önemli olmuştur. 2.Selçuklularda toprak...
Köprü Denemeleri 1. Fasikül Köprü Denemeleri 2. Fasikül Köprü Denemeleri...
1.İnsanların farklı ihtiyaçları vardır. Eğer bir ülkede ihtiyacı karşılayacak, üretecek...
Birleşmiş Milletler: 1945 yılında uluslararası barış ve güvenliğin sürekliliğini sağlamak, anlaşmazlıkları...
Şeyhmuz Yüce Hocamızın 8.Sınıf 5.Ünite Özetini İndirmek İçin Tıklayınız Mustafa...
8.Sınıf Deneme Sınavını İndirmek İçin Tıklayınız Cevap Anahtarını İndirmek İçin...
Soru-1: Çağdaşlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)...