Püf Noktalar

Gök Türklerden günümüze kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır. (Göktürk...
İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ Soru: Duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin...
İstimalet Politikasını Video Olarak İzlemek İçin Tıklayınız İstimalet Politikası: Osmanlı...
1.İletişim bireylerin kendini ver kendi özelliklerini tanıması ile başlar. 2....
Babiller: 1-Orta Mezopotamya’da kuruldu 2-Başkentleri Babil’dir. 3-Yönetim şekli mutlak krallık...
Çocuk hakları: Dünya üzerindeki tüm çocukların  din, dil, ırk, renk,...
1-Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır. Mezopotamya Uygarlığının kurucusu Sümerler’dir. 2-Şehir devletleri...
Grup: İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında...
OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU: OLAY: Meydana gelen ya da ortaya çıkan...
Günlük hayatımızda çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların çözümü için de...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma: Bir toplumda bireylerin birbirlerine duygu, düşünce...
Toplumsal Birlikteliğimiz Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve...
Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet (Genel Ağ)...
OLUMLU İLETİŞİM DAVRANIŞLARI1- Empati Kurma2- Etkili Dinleme3- Gülümsemek4- Saygılı olmak5-...
Kitle İletişim Özgürlüğü: Düşüncelerin, olayların, haberlerin ve bilginin kitle iletişim...
Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği durumlara rol denir. Doğduğumuz...
Kamber Hoca’nın Ders Notlarını İndirmek İçin Tıklayınız Şeyhmus Yüce Hoca’nın...
12