İslamiyet’in Doğuşu Ve Yayılışı

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

Siyasi bir birlik yoktu kabileler halinde yaşarlardı

-Kabileler arasında kan davaları vardı ve savaşlar yaşanırdı

-Dini inanış olarak putlara taparlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi

-İnsanlar arasında eşitlik yoktu. Kölecilik yaygındı

-İslamiyet öncesi yaşanan bu döneme Cahiliye Devri denilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi

-Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de doğdu.
-Babası Abdullah, annesi Amine’dir.
-Babası Abdullah o doğmadan önce, annesi Amine ise küçük yaşta ölünce önce dedesi Abdülmuttalip sonra da amcası Ebu Talip‘in korumasında büyüdü.
-25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
-Kişilik özelliklerinden dolayı kendisine Muhammed’ül Emin ( el-emin/Güvenilir Muhammed) dendi.
-Hiçbir zaman putlara tapmadı.
-İlk vahiy 610 yılında Hira Mağarası’nda geldi.( İlk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz.Zeyd )
-İslamiyet’in yayılmasını önlemek isteyen Mekkelilerin baskıları üzerine 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret (göç) yaşandı.

HİCRET:

622 yılında Mekkeli Müslümanlar artan baskıdan kurtulmak ve İslamiyet’i yaymak amacıyla Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Hicret Arapça göç anlamına gelmektedir. Mekke‘den Medine‘ye göçenlere “Muhacir” (göçmen), Medinelilere de Ensar (Yardımcı) adı verilir.
Sonuçları:
– İslamiyet’i yaymak için uygun bir ortam bulunmuştur.
– Medine’de İslam Devleti kurulmuştur.
– Medine‘de bulunan Yahudiler‘le vatandaşlık antlaşması imzalanmıştır.
– Muhacir ile Ensar kardeş ilan edilmiştir.

BU SORULAR YAZILIDA ÇIKAR

Aşağıdaki soruları cevaplayınız: Soruların tamamının cevapları yukardaki özette vardır

1.Cahiliye Devri nedir kısaca açıklayınız:

2.İslamiyet Öncesi Arap yarımadasındaki dini inanış hakkında bilgi veriniz:

3.Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e neden el emin denilmişitir?Açıklaynız:

4.Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e ilk vahiy ne zaman nerede kim aracılığı ile gelmiştir?

5.Hicret nedir? Sonuçlarını yazınız:

6.Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in katıldığı savaşları yazınız:

7.Bedir Savaşından sonra esirlerin okuma-yazma karşılığında serbest bırakılması, İslamiyet’in neye önem ver­diği önemi gösterir:

8.Dört halife  dönemine neden”Cumhuriyet Dönemi” denilmektedir:

9.Dört Halife Döneminde başa geçen Halifeleri kronolojik olarak sıralayınız:

10.Hz.Ebubekir neden Kur’anı kitap haline getirmiştir? Hangi halife döneminde Kur’an çoğaltılıp İslam Devletlerine dağıtılmıştır:

11.Türklerle Müslümanlar hangi Halife Döneminde komşu olmustur:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!