7. Sınıf 2.Ünite Doğru-Yanlış Etkinliği

Aşağıda verilen maddelerdeki ifadelerin Doğru mu Yanlış mı olduklarını yazınız

1-Avrupa devletleri coğrafi keşifleri gerçekleştirdikten sonra sömürgeleştirdikleri Yeni Dünya’daki topraklardan bol miktarda ham maddeyi kendi ülkelerine getirdiler. ( )

2-Ele geçirilen sömürge topraklarındaki insanları köleleştiren Avrupalılar ucuz işgücü elde ettiler. ( )

3-Sanayi İnkılabı ilk olarak İspanya’da başladı. ( )

4-Teknolojik makinelerle seri üretim gerçekleşmesi Osmanlı devletinde görülmüştür. ( )

5-Tarıma ve insan gücüne dayalı olan ekonomi yerine makinelerin ve üretimin egemen olduğu bir ekonomik sisteme geçilmesiyle Sanayi Devrimi başladı. ( )

6-Sanayi Devrimiyle beraber atölye ve benzeri küçük işletmeler oldukça yaygınlaştı. ( )

7-Sanayi Devrimiyle daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler,şehirlere göç etmeye başladı.( )

8-Demir ve çelikten yapılan gemiler ve trenler ulaşımı kolaylaştırarak uluslararası ticareti kolaylaştırdı. ( )

9-Sanayi İnkılabı sonucunda şehirlerde alt yapı sorunları, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme sorunları ortadan kalkmıştır. ( )

10-Sanayi İnkılabı sonucunda Avrupa’da fabrikalaşmanın başlaması ve hızlı üretim artışının yaşanması Reform hareketlerine zemin hazırladı. ( )

11-Şehirlerde nüfus hızla artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri oluşmuştur. ( )

12-Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken, şehirlerde yeni kurulan fabrikalarda işgücü ihtiyacı doğmuştur. ( )

13-Yaşam koşullarının iyileşip ölüm oranlarının düşmesi Sanayi İnkılabının siyasi hayata etkisine örnektir. ( )

14-Sanayi İnkılabıyla oluşan işçi sınıfının sorunlarını çözmek ve haklarını korumak amacıyla sendikalar kurulmaya başlanmıştır. ( )

15-Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı Devleti atölye benzeri küçük işletmelerde üretim yapmaktaydı. ( )

16-Fabrikalar sayesinde seri üretime geçen ülkelerin ürün elde edebilmek için ham madde kaynakları aramaya başlamaları ekonomik gelişmelere örnektir. ( )

17-Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerinde kalkınma yönünde başlatılan ekonomik hamleler başarıya ulaşmıştır. ( )

18-Coğrafi keşiflerden elde edilen zenginliğin, bilimsel buluş ve icatlarla birleşerek üretime dönüştürülmesi Sanayi İnkılabını hızlandıran gelişmelerdir. ( )

19-Osmanlı devletinde daha yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet gücü azaldı. ( )

20-Ürün maliyetini düşürmek isteyen işverenler fabrikalarda çocuk ve kadın işçi çalıştırmayı yasaklamıştır. ( )

Cevap Anahtarı

1D- 2D-3Y-4Y-5D-6Y-7D-8D-9Y-10Y-

11D-12D-13Y-14D-15D-16D-17Y-18D-19D-20Y

YORUMLAR

  1. Samet dedi ki:

    hocam cevaplar 1. 1.hürriyet 2.özgürlük 3.Demokrasi 4.Hak
    2. 1. sorudaki
    özellikleri yaymıştır 3.Milliyetcilik hocam ben samet 😀

error: Content is protected !!