Emeviler Dönemi (661 -750)

– Bu dönemde halifelik, saltanat haline ge­tirildi.

– İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı.

– İslamiyet; İspanya, Horasan, Maveraünnehir ve Kuzey Afrika coğrafyalarında yayılma imkanı buldu.

– Hz Hüseyin’in şehit edildiği Kerbela Ola­yı yaşandı. Şiilik mezhebi ortaya çıktı.

– Emeviler ilk Arap parasını bastılar. Arapçayı resmi dil olarak kullandılar.

–  Emeviler kendi soylarını, Arap olmayan Müslümanlara karşı üstün tutarak Arap milliyet­çiliğini savundular. Bu nedenle İslamiyet Türkler arasında bu dönemde yayılmamıştır.

-Abbasiler, Türklerin de yardımı ile Emevi devletini yıktı.

YORUMLAR

  1. yusuf selim dedi ki:

    merhaba

error: Content is protected !!