DÖRT HALİFE DÖNEMİ (Cumhuriyet Dönemi)

• Halife, İslam devletinde din ve adalet başkanıdır.

• Hz Muhammed’in vefatından sonra sıra­sı ile Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman ve Hz Ali halife olmuştur.

• Dört halife döneminde halifeler seçimle iş başına geldikleri için, bu döneme “Cumhuriyet Dönemi” denilmektedir.

Hz Ebubekir Dönemi (632-634)

• Ortaya çıkan yalancı peygamberler soru­nunu çözdü.

• Zekat ve vergi vermeyen, dinden dönen kabileler ile savaşarak Müslümanları tekrar Me­dine etrafına topladı.

• İlk kez Arap Yarımadası dışında fetihlere başladı.

• Yermuk Savaşı ile Bizans, ilk kez mağlup edilmiştir.

• Kur’an ayetleri birleştirilerek kitap haline getirildi.

UYARI:

Savaşlarda hafızların şehit olmaları üzerine Kur’an ayetleri kitap haline getirilmiş ve böylece Kur’an değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

Hz Ömer Dönemi (634-644)

• Seçimle başa geldi. Adaleti, doğruluğu ve cesareti ile ün yapmıştır.

• Bizans, Ecnadeyn Savaşı ile bir kez daha yenilgiye uğratılmış, Suriye ve Filistin’in fethi tamamlanmıştır.

• Kuzey Afrika’nın fethine başlanarak, Mı­sır’ın tamamı fethedildi.

• Sasaniler ile yapılan Kadisiye (636), Ce-lula (637) ve Nihavent (642) savaşlarının sonu­cunda İran ve Irak toprakları Müslümanların eli­ne geçti, Sasani İmparatorluğu’na son verildi.

UYARI:

Bu gelişmelerden sonra Müslümanlar, Türkler ile komşu olmuşlardır.

TEŞKİLATLANDIRMA ÇALIŞMALARI                                                                           

• Fethedilen topraklar adı verilen yöne­tim birimlerine ayrılmıştır. Bu illere valiler tayin edilmiştir.

• Düzenli ordu ve ordugâhlar kurulmuştur.

• Mali ve askeri amaçlı divan örgütü kurul­muştur.

• Devlet hazinesi kurulmuştur.

• Adli teşkilat kurularak illere kadılar tayin edildi.

• Ikta sistemi uygulanmaya başlamıştır.

• Hicri takvim kullanılmaya başlandı.

UYARI:

Hz Ömer zamanında teşkilatlanma ça­lışmalarının yapılma sebebi; fetihlerle ülke sınırlarının genişlemesidir.

Hz Osman Dönemi (644-656)

• İran’ın fethi tamamlanmıştır.

• İlk defa Müslümanlar ile Türkler karşı kar­şıya geldi. Kafkasya’ya giren İslam orduları Ha­zarlar ile yapılan savaşta yenilerek geri çekildi­ler.

• Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.

• islam devletinin ilk donanması bu dö­nemde kuruldu.

• Kur’an çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi.

• Hz. Osman’ın kendi soyundan olanları valiliklere ataması huzursuzluklara yol açtı. Bun­dan dolayı Hz Osman bu durumdan rahatsız olanlar tarafından şehit edilmiştir.

Hz Ali Dönemi (656-661)

• Hz Ali döneminde siyasi sebeplerden dolayı Müslümanlar arasında;

– Cemel Vakası

– Sıffin Savaşı

– Hakem Olayı yaşandı.

-Fetihler durdu.

– İç karışıklıklar arttı.

– İslam’da ilk ayrılıklar yaşandı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!