Destan ve Yazıtlarda Türkler Etkinlik (6. Sınıf 2. Ünite 1.Konu)

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde eşleştiriniz

Hatun-Toy-Mimarinin-Yuğ-Uygurlar-Karabalgasun-Nevruz-Teoman- Kutluk-Orhun Anıtları -İpek Yolu-Uygur Devleti-Maniheizm-Çin-Tonyukuk-Yarı Göçebe-Mete-Ötüken-Çin Seddi-Kurultay

Destan ve Yazıtlarda Türkler Püf Noktaları için Tıklayınız

1.   İsmi bilinen ilk Türk hükümdarı Mete Han’ın babası…………………’dır

2. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı…………………’dır

3. İlk Türk devletlerinde devlet işleri……………………..’da görüşülürdü.

4. Göktürklerin merkezi………………………’dir

5. Çin’in kuzey batısı boyunca uzanan insan eliyle yapılmış dünyanın en uzun savunma duvarı……………………….’dir

6. Türkler baharın gelişini ………………………..bayramıyla kutlarlar

7. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden olan…………………  yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir

8. Çin’den başlayıp Orta Asya ve Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya ulaşan ticaret yoluna ……………..denilmiştir

9. Oğuz Kağan Destanı Hun hükümdarı…………………….nin hayatı etrafında şekillenmiştir

10. Orhun Kitabeleri Bilge Kağan Kültigin ve Vezir………………………adına dikilmiştir.

11.Orta Asya Türk devletlerinde …………….adı verilen eğlenceli ve yemekli toplantılar yapılırdı

12. Eski Türklerde ölen kişinin ardından ……………..adı verilen ölü gömme törenleri yapılırdı

13.Uygurlar…………..…Dinini seçerek savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir

14.Uygurlara kadar olan Türk devletleri ……………………. yaşayarak genelde hayvancılık ile uğraşmışlardır

15. Uygurların yerleşik hayata geçerek çeşitli tapınaklar yapmaları…………… gelişmesini sağlamıştır

16. Türklerin ana yurtlarından göç etmelerinde ………… ve Moğol devletlerinin baskılan etkili olmuştur.

17. …………………………….Kutluk Bilge Kül tarafından 745’te kurulmuştur

18.II. Göktürk Devletinin kurucusu………………………Kağan’dır

19.Yerleşik hayata geçen Uygurların başkenti…………………………dur

20.Orta Asya Türk Devletlerinde …………………..devlet yönetiminde Kağan’a yardımcı olurdu

Destan ve Yazıtlarda Türkler Püf Noktaları için Tıklayınız

YORUMLAR

error: Content is protected !!