Atatürk İlkeleri – 8.Sınıf 4.Ünite Testi

Soru-1: Çağdaşlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Batı medeniyetini taklit etmektir.
B) Yaşanılan zamana uyum sağlamaktır.
C) En iyi yönetimi, en doğru hukuk kurallarını benimseyip uygulamaktır.
D) Toplumun her bakımdan ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamaktır.

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılâplardan biridir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Medeni Kanun’un kabulü

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Halifeliğin kaldırılması

Soru-3: Atatürk İnkılâpları’nın genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma-yazmayı yaygınlaştırmak
B) Kılık-kıyafette uygarlaşmak
C) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükseltmek
D) Kılık-kıyafette uygarlaşmak

Soru-4: Türkiye Cumhuriyeti, Batı uygarlığını örnek almış bu sebepten dolayı batılı devletler ile olan ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik olarak yapılan etkinliklerden biridir?

A) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B) Aşar vergisinin kaldırılması

C) Medreselerin kapatılması

D) Takvim, saat ve ölçülerde yenilik yapılması

Soru-5: Cumhuriyet döneminde;
• Soyadı Kanunu’nun kabulü
• Kıyafette değişiklik yapılması
• Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi


Bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim seviyesini yükseltmek
B) Laik devlet düzenini geliştirmek
C) İç ve dış ticareti geliştirmek
D) Toplumsal ve uluslararası yaşayışı düzenlemek

Soru-6: Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınlarına yeni haklar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun ile kadınlara tanınan haklardan bir değildir?

A) Kadınların mirasta erkeklerle eşit hale gelmesi

B) Kadınların istediği işte çalışabilmesi

C) Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması

D) Kadınların boşanma hakkına sahip olması

Soru-7: – Devlet başkanlığı sorununun çözülebilmesi

– Devletin rejim biçimi sorununun çözülebilmesi

– Meclis Hükümeti Sistemi yerine Kabine Sistemine geçilmesi

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Cumhuriyet’in ilân edilmesinin
B) Saltanatın kaldırılmasının
C) Halifeliğin kaldırılmasının
D) Medeni kanunun kabul edilmesinin

Soru-8: Yapılan yenilik ve çıkarılan kanunlarla devlet ve toplum yapısında laikleşmeler meydana gelmiştir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi devlet ve toplum yapısındaki laikleşme ile ilgili değildir ?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

D) Kabine sistemine geçilmesi

Soru-9: Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Medreselerin kapatılması

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabül edilmesi

B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

C) I. Beş yıllık kalkınma planının yapılması

D) Millet mekteplerinin açılması

Soru-11: “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
Atatürk’ün bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Türk Dil Kurumunun kurulması


B) Türk Tarih Kurumunun kurulması


C) Millet Mekteplerinin açılması


D) Tevhid-i Tedrisat kanununun kabül edilmesi

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?

A) Ekonomik kalkınmanın esasını yabancı sermayeye dayanması


B) Ülkenin bağımsızlığından taviz verilmemesi


C) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefinin olması


D) Yönetim ve kalkınmada akıl ve bilimin rehber alınması

Cevap Anahtarı

1A 2B 3 C 4D 5D 6C 7A 8D 9B 10C 11B 12A

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!