6.Sınıf 2.Ünite İslamiyet ve Türkler Doğru-Yanlış Etkinliği

Aşağıdaki Soruların Yanına Doğru-Yanlış Koyunuz

1.Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslamiyet’in yayılmasına büyük katkılar

sağlamışlardır. ( )

2.Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han Müslüman olunca Abdülkerim adını alarak Türkler arasında İslamiyet’i yaymak için çalışmıştır. ( )

3. Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşı’ndan sonra Gazneli Devleti kurulmuştur. ( )

4. Malazgirt Savaşı, Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan ilk önemli savaştır. ( )

5. Büyük Selçuklu Devleti en parlak dönemini Melikşah devrinde yaşamıştır.( )

6. Büyük Selçuklu Devleti Karahitaylar ile yapılan Pasinler Savaşı’nı kaybedince zayıflayarak yıkılma sürecine girmiştir. ( )

7. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile edebiyat, sanat, mimari anlayışlarında değişimler

yaşanmıştır.( )

8. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan Divan teşkilatı, sosyal değişime örnektir.( )

9. Edib Ahmet Yüknekî’nin Atabetü’l Hakâyık ve Hoca Ahmed Yesevi’nin Divân-ı Hikmet adlı eserleri Karahanlılar Dönemi’ndeki ekonomik çalışmalarına kanıttır.( )

10. Karahanlı devleti, Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye çevirmiştir.( )

11.Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde Köktürk alfabesi kullanılmıştır.( )

12.Bitlis’teki Ahlat Mezar Taşları, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir. ( )

13.Gazneli Mahmud bilim insanlarına ve sanatçılara değer vermiş ayrıca bilim insanlarından Biruni’yi sarayımın en değerli hazinesi diye tanımlamıştır.( )

14.Nizamiye Medreseleri Gazneli devleti tarafından yaptırılmıştır.( )

15.İslamiyet’in kabulünden sonra hükümdar isimlerinde ve unvanlarında değişiklikler

olmuştur.( )

16.Melikşah’ın emri üzerine Nizamülmülk tarafından “Siyasetname” adlı eser yazılmıştır.( )

17.Karahanlılar Dönemi, sözlü kültürden yazılı kültüre, konargöçer yaşam tarzından yerleşik toplum düzenine geçişin hızlandığı bir dönemdir.( )

18.Gazneliler ve Selçuklular Dönemi’nde devletin resmî yazışmalarında, bilim ve edebiyat alanında Türkçe kullanılmıştır.( )

19.Kurultay, Kağan, Kut ve Balbal gibi kavramlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan siyasi değişime örnektir.( )

20.Türklerin İslamiyet’i kabulü ile yerleşik yaşam tarzının yaygınlaşması sosyal değişime örnektir.( )

Cevap Anahtarı

1D – 2D – 3Y – 4Y – 5D – 6Y – 7D – 8Y – 9Y – 10D –

11Y12 Y – 13D – 14Y – 15D – 16D – 17D – 18Y – 19Y – 20D

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!