Mondros ve İşgaller 8.Sınıf 2.Ünite Konu Anlatım Videosu + Konu Özeti + Bulmaca Etkinliği

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI ve İŞGALLER
Ateşkes(Mütareke): Barış imzalanıncaya kadar silahların terki anlamına gelen, savaş durumuna geçici olarak son veren bir anlaşmadır. Kesin durum barış anlaşmasının imzalanması ve hükümetler tarafından onaylanması ile belli olur ve anlaşma maddeleri yürürlüğe girer. Ancak İtilaf Devletleri barış anlaşması imzalanmasını beklemeden ateşkesten hemen sonra Anadolu’yu işgale başlayacaklardır.
30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda bir İngiliz savaş gemisinde İtilaf Devletleri adına İngiltere ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı Devleti’ni Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Paşa, İtilaf Devletleri adına İngiltere’yi
Akdeniz filosu komutanı Amiral Calthorpe temsil etmiştir
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI İMZALANDI (30 EKİM 1918)
Egemenlik Haklarını Kısıtlayan Maddeler:

– Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devletlerinin denetimine geçecek.
– Bütün haberleşme ve ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletlerine bırakılacak.
– Doğuda yani vilayeti sitte ’de(altı ilde) (BESDEV) (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edecek (24.Madde)
– İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa herhangi
bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. (7.Madde)

Askeri Hükümler:
– Osmanlı ordusu terhis edilecek, donanmasına ve silahlarına el konacak.
– Osmanlının elindeki tüm savaş tutsakları serbest bırakılacak fakat Osmanlı esirleri bırakılmayacak.

Ekonomik Hükümler:
– İtilaf Devletleri bütün Osmanlı liman ve tersaneleri ile demiryollarından yararlanacak.
– Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.


ANLAŞMANIN ÖNEMİ:
– Osmanlı devleti fiilen sona erdi.
– Padişah vahdettin tepkileri önlemek içim meşrutiyet yönetimine son verdi meclisi kapattı.
– 24.Madde ile doğuda Vilayeti bir Ermeni Devleti kurulması düşünülmüştür.
– Anlaşmanın en önemli maddesi 7.Madde idi. İtilaf Devletleri bu maddeyle (Anadolu’nun işgaline ortam) hazırladı.
– Osmanlı Devleti, boğazlar üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir.
– Anadolu toprakları işgale açık hale gelmiştir.

– Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, ulaşım ve iletişim bölgelerin kaybedilmesi, donanmanın İtilaf devletlerinin elinde olması Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmıştır.
– Mondros bir ateşkesten çok antlaşma niteliği taşımaktadır.
– Mondros’tan hemen sonra itilaf devletleri işgallere başladı.(İngiltere Musul’u işgal ederek ilk işgali gerçekleştirdi.)
– Bu işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi bölgesel direniş cemiyetleri etrafında toplanmak olmuştur.
– İşgallerin resmen başlaması Kurtuluş savaşının başlamasına neden oldu.


ANLAŞMAYA BAĞLI OLARAK YAPILAN İŞGALLER:

—İngiltere’nin Mondros Ateşkes ’ine göre işgal ettiği yerler nerelerdir?
Musul, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batum’u tamamen işgal etmiştir.
İngiltere, işgal etmiş olduğu Urfa, Antep ve Maraş’ı daha sonra Fransızlara bırakmıştır.
Ayrıca İngiltere; Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun ve Merzifon. Musul, ilk işgal edilen bölgedir


–Fransa’nın Mondros’a göre işgal ettiği yerler nerelerdir?
Mersin, Dörtyol, Toros tünelleri, Adana çevresi ile İngiltere’den devraldığı Urfa, Antep, Maraş bölgesini işgal etmiştir. Ayrıca, doğu Trakya’daki tren istasyonları ile Afyon tren istasyonunu işgal etmiştir.


—İtalya’nın Mondros’a göre işgal ettiği yerler nerelerdir Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Konya, Burdur, Antalya ve çevresini işgal etmiştir.


-İtilaf Devletleri Donanmaları Boğazlar
*Antlaşmanın uygulamasında ortaya çıkan sorunlardan dolayı Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa edecektir.


PARİS KONFERANSI (18 OCAK 1919)

Konferansa hakim olan devletler; İngiltere, ABD, Fransa, Japonya ve İtalya’dır.

Amaçları:
– İtilaf Devletleri’nin İttifak Devleri ile yapacakları kesin barış antlaşmalarının şartlarını görüşmek

Sonuçları:
– Sömürgeciliğin yerini ilk kez “manda” fikri aldı.
– Osmanlı Devleti dışındaki devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartları belirlendi.
– Milletler Cemiyeti ( Cemiyet-i Akvam ) kuruldu.
– Ermeni sorunu ilk kez uluslararası bir konferansta görüşüldü.
– Osmanlı Devleti’nin toprakları paylaşılmış, Batı Anadolu toprakları, Yunanistan’a bırakılmıştır
– İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılıkları başladı.

Dikkat !!!! Batı Anadolu’nun İtalya yerine Yunanistan’a bırakılmasının nedeni, güçlü
bir İtalya’nın Akdeniz’de varlığının İngiltere’nin sömürge yollarını tehdit edebileceği
düşüncesidir. Güçlü bir İtalya yerine, güçsüz olan Yunanistan tercih edilmiştir.

İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)
İzmir ve çevresi 1.Dünya Savaşı sırasında İtalya’ya verilmişti. Fakat İngiltere Paris
Barış Konferansı’nda sahte belgelere dayanarak;
** Batı Anadolu nüfusunun çoğunluğunun Yunanlı olduğunu
** Türklerin Yunanlıları öldürmek üzere olduğunu ileri sürdü ve buranın Yunanistan’a
verilmesini sağladı.
Buna sinirlenen İtalya konferansı terk etti.
15 Mayıs 1919’da Megola İdea’yı (Büyük Ülkü / Amaç) gerçekleştirmek isteyen
Yunanistan İzmir’i işgal ederek binlerce Türkü öldürdü. İzmir işgaline Hasan Tahsin-
(Gazeteci) (Beşer Gazetesi) ilk kurşunu attı.

İşgalin Önemi:
1-Kuvayı Milliye ortaya çıkmaya başladı
2-Milli bilinç uyandı
3-Halkı Milli Mücadele için örgütlemek kolaylaştı
4-Mitingler düzenlendi
5-Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu
NOT: İzmir’in İşgaliyle ilgili Amiral Bristol Bir rapor hazırladı: Raporda İzmir’de
Türklerin çoğunlukta olduğunu ve bir güvenlik sorunu olmadığını yazdı. Buna rağmen
işgal devam etmiştir.

Aşağıda verilen soruların cevaplarını bularak bulmacaya uygun şekilde yerleştiriniz.

S0RULAR

1. Osmanlı Devletinin 1. Dünya savaşından çekildiği antlaşmanın adı.

2. İtilaf Devletleri tarafından ortak işgal edilen yer.

3. İzmir ve çevresini işgal eden devlet.

4. 1. Dünya Savaşının galip devletleri.

5. Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından çekildiği antlaşmanın imzalandığı ada.

6. Adana ve Mersin’i işgal eden devlet.

7. Kars ve çevresini işgal eden devlet.

8. Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından çekildiği antlaşmanın 24. Maddesinde belirtilen doğudaki altı ilin adı.

9. Osmanlı Devleti yönetimine verilen isim.

10. İngiltere tarafından ilk işgal edilen Osmanlı Devleti toprağı.

11. Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından çekildiği antlaşmayı imzalayan devlet adamı.

12. Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşından çekildiği antlaşmanın ilgili maddesi gereği işgal edilen tünellerin adı.

13. Antalya ve Konya çevresini işgal eden devlet.

14. Batum ve çevresini işgal eden devlet.

15. İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atan gazeteci.

16. Musul ve çevresini işgal eden ülke.

Cevap Anahtarı için Tıklayınız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!