7.Sınıf Sosyal Bilgiler-3.Ünite Özeti: İnsanlar-Yerler-Çevreler

09.12.2021
29.831
A+
A-

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
A) Doğal Faktörler

• İklim
• Yeryüzü şekilleri
• Bitki örtüsü
• Su kaynakları
• Yer altı kaynakları


B) Beşeri Faktörler

• Sanayi
• Tarım
• Ticaret
• Turizm
• Ulaşım
• Madencilik
• Eğitim
• Sağlık


Fonksiyonuna Göre Kentler:
• Tarım → Konya, Edirne
• Sanayi → İstanbul, Kocaeli, Bursa,
• İdari kent → Ankara
• Ticaret → İstanbul, İzmir
• Maden → Batman, Zonguldak
• Turizm → Antalya

• Bir ülkede kalkınma planının yapılması ve uygulanabilmesi için nüfusun özelliklerinin bilinmesi gerekir.
• İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. (13.648.270)
• Nüfus sayımlarını (TUİK) “Türkiye İstatistik Kurumu” yapar.

Nüfus Sayımı ile:
• Nüfusun yaş grupları
• Cinsiyetlere göre dağılımı
• Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı
• Nüfusun eğitim durumu
• Kır ve kent nüfus oranları belirlenir.

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:
• 0-15 yaş → Çocuk
• 15-65 yaş → Olgun
• 65+ yaş → Yaşlı

Türkiye’de nüfus sürekli artarken artış hızı azalmıştır. Bunun nedeni:
• Kentleşmenin artması
• Kadınların iş yaşamına girmesi
• Doğum oranlarının azalması
• Eğitim seviyesinin yükselmesi

Nüfus: Sınırları belirli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır.
Nüfus Yoğunluğu – 1 km2 düşen insan sayısıdır.

• Gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı
fazla, tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır.
• Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı azdır.

Türkiye’de Nüfusun Eğitim Durumu

• Ülkemizde erkeklerin okuryazarlık oranı kadınlardan fazladır. Son yıllarda yapılan kampanyalarla ve eğitim sürecinin zorunlu olarak 12 yıla
çıkarılması ile kadınlardaki okuryazar oranını artmıştır.

Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
• Ekonomide mal ve hizmetlerde talep artar.
• İş gücü artar, maliyetler düşer.

Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri:
• Eğitim, sağlık, ulaşım alanlarında sorunlar yaşanır.
• İşsizlik artar.
• Çevre sorunlarına neden olur.

Nüfus Artış Hızını Etkileyen Faktörler:
• Sağlık ve beslenme koşulları
• Yaşam standartlarının yükselmesi
• Savaşlar ve doğal afetler
• Eğitim seviyesinin yükselmesi
• Dış güçler

• Bir yerde ölüm oranı az, doğum oranı fazlaysa nüfus artar.
• Geri kalmış ülkelerde ve kırsal kesimde doğum oranı fazladır.
• Şehirlerde doğum oranı azdır.
• 1935-1945 → 2. Dünya Savaşı’ndan dolayı erkeklerin askere alınmasıyla nüfus artış hızı düşüktür.
• 1950 – 1960 → Ülkedeki yatırımlar nüfus artış hızını artırmıştır.
• 1960 – 1975 → Yurt dışına işçi göçü nedeniyle nüfus artış hızında azalmalar olmuştur.
• 1975 – 1980 → Ülke içi sosyal ve ekonomik sorunlar artış hızını azaltmıştır.
• 1980 – 1990 → Sağlık hizmetlerinin artması nedeniyle artış hızı fazladır.
• 1990 sonrası → Nüfus ve aile planlaması ve halkın kültür seviyesinin artması nedeniyle nüfus artış hızı azalmıştır.

GÖÇ NEDİR?
İnsanların bulunduğu yerden, başka bir yere çeşitli nedenlerden dolayı yer değiştirmesine “göç” denir.

GÖÇÜN ÇEŞİTLERİ

 1. Süresine Göre:
  • Mevsimlik (Geçici) Göç
  • Sürekli (Umumi) Göç
 2. Mesafesine Göre:
  • İç Göç
  • Dış Göç
 3. Yapıldığı Yerin Özelliğine Göre:
  • Kırdan Kente Göç
  • Kentten Kıra Göç
  • Kırdan Kıra Göç
  • Kenten Kente Göç
 4. Oluşum Nedenine Göre:
  • Gönüllü Göç
  • Zorunlu Göç

Mülteci Göçü:
Savaş, çatışma, politik vb. nedenlerden dolayı bir başka ülkeye ya da bölgeye sığınmaya denir.

İç Göç:
Ülke içerisinde yapılan göçtür. Bu göç, ülke nüfusunun artmasına veya çoğalmasına neden olmaz.

Dış Göç:
Ülkeler arasında yapılan göçtür. Ülke nüfusunda azalma veya artmaya neden olur.

Sürekli Göç:
Ülke içerisinde göç eden insanların göç ettikleri yere kalıcı olarak yerleşmesidir.

Mevsimlik Göç:
Ülke içinde göç eden insanların geçici bir süreliğine bazı yerlere yerleşmesidir.

Beyin Göçü:
Eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin çalışma ya da fırsat azlığı gibi nedenlerden dolayı başka bir ülkeye yerleşmesidir.

Gönüllü Göç:
İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri ile terk etmeleridir.
Zorunlu Göç:
İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. Mülteci göçleri örnek verilir.

Dış Göçün Nedenleri:
• İşsizlik
• Siyasi gelişmeler (mubadele, savaş)
• Doğal afetler
• Sosyal nedenler (eğitim, nüfus artışı, sağlık)
• Rejim, etnik ve dini nedenler

Köyden Kente Göçün Nedenleri:
• Köylerdeki nüfus artışı
• Miras yoluyla tarım alanlarının bölünmesi
• Tarımda makineleşme
• Şehirlerdeki imkanların gelişmiş olması(iş, sağlık, eğitim, kültür vb.)
• İklim ve yer şekillerinin etkisi

İç Göçün Sonuçları:
• Nüfus dağılışında dengesizlik olur.
• Kentlerde plansız yapılaşma (gecekondu) oluşur.
• Sanayi tesislerinin gelir merkezinde kalmasına neden olur.
• Kentlerde işsizlik oranı artar.
• Yol, su, elektrik gibi alt yapılarda aksaklıklara yol açar.
• Okul ve hastane gibi kurumların artan nüfusun ihtiyacını karşılayamamasına neden olur.
• Kentlerde ulaşım ve çevre sorunları ortaya çıkar.
• İç göçler ülkemizde genelde;

-Doğudan batıya doğrudur.
-Kırdan kente doğrudur.


İç göçler geçici bir süreliğine yapılıyorsa mevsimlik göç, uzun süreli yapılıyorsa kalıcı göçtür.

YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ:
• T.C. Anayasasının 23. maddesine göre “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.”
• Vatandaşlarımız ülke sınırları içinde istedikleri yere gidebilir ve yerleşebilirler.
• İnsanlar hayatlarını daha rahat sürdürebilecekleri ortamları tercih ederler.
• İklim özellikleri, iş kollarının çokluğu, ulaşımın rahatlığı, nitelikli eğitim olanaklarının olması gibi faktörler yapılan göçleri etkilemektedir.

YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYAN DURUMLAR:
• Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
• Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak,
• Kamu mallarını korumak,
• Suç soruşturma, kovuşturması sebebiyle suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir.

Farklı kaynaklardan derlenmiş 7. sınıf 3. Üniteye ait ders notlarını indirmek için;

-Buradan

-Buradan

-Ya da Buradan Yararlanabilirsiniz

YORUMLAR

 1. zekiye dedi ki:

  Çok faydalı oldu teşekkürler

 2. NAMJOON dedi ki:

  Gerçekten çok güzel çok işe yaradı hem kısa hem kapsamlı çok teşekkürler

 3. slm dedi ki:

  sanki biraz uzun ama yine de sağolun teşekürler

  1. Aslı dedi ki:

   Çok keyifli ve yaradı

 4. İsimsizz dedi ki:

  Gerçekten çok güzel ve çokta uzun değil TEŞEKKÜR EDERİM.

 5. Kirigiri san dedi ki:

  Çok sağolun yarın sınavım var pekiştirmem iyi oldı

 6. muhmmed dedi ki:

  çok güzel olmuş tam istedigim gibi olmuş sadece özet evet

error: Content is protected !!