7.Sınıf 5.Ünite Püf Noktaları (Üretim, Dağıtım ve Tüketim)

1.Toprak tarih boyunca üretimde ve yönetimde önemli olmuştur.

2.Selçuklularda toprak devlete aitti. İkta toprakları Devlet Adamalarına ve komutanlara maaş veya hizmet karşılığında verilirdi.

3-Osmanlı ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanıyordu.

4.Osmanlıda uygulanan Tımar Sistemi sayesinde devlet hazinesinden para harcamadan büyük bir ordu grubu savaşa hazır tutulmuştur.

5.Tımar Sistemi sayesinde üretimde süreklilik sağlanmış, Tımar sahipleri bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamış ve devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur.

6.Ortaçağda Avrupa da uygulanan yönetim düzenine Feodalite denilir.

7.Günümüzde toprağın bir kısmı devlete ait olmakla birlikte büyük çoğunluğu kişilere aittir. Kişiler yasalar çerçevesinde toprağı istediği gibi kullanabilir, miras bırakabilir.

8.XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı ile birlikte üretim teknolojisinde önemli gelişmeler olmuştur.

9.Sanayi İnkılabının sosyal alanda meydana getirdiği değişimler; işçi sınıfının ortaya çıkması, köyden kente göçün hızlanması ve buna bağlı olarak çarpık kentleşme, altyapı sorunları, çevre kirliliğinin ortaya çıkması gibidir.

10- Sanayi İnkılabının ekonomik alanda meydana getirdiği değişimler fabrikaların açılmasına bağlı olarak ham madde ve Pazar arayışının hız kazanması, sömürge yarışının başlaması, buharlı lokomotifler ve demiryolları sayesinde pazarların birleşmesi, mesafelerin kısalması, ucuz, hızlı, seri üretime geçilmesi örnek verilebilir.

11-Türk İslam devletlerinin tamamında insanların faydasına sunulan çok sayıda vakıf kurulmuştur.

12-Vakıfların kurulmalarının temelinde dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma vardır.

13-Tarih boyunca Türkler eğitimin öneminin farkında olmuş, eğitimi geliştirmek ve nitelikli insanlar yetiştirmek için birçok kurum ve teşkilatlar kurmuşlardır.

14-Bu kurumlar sayesinde nitelikli ve meslek ahlakı kazanmış devlet adamı, asker, esnaf ve sanatkârlar yetiştirilmiştir.

15- Temel eğitim kurumlarından olan medrese ders verilen yer anlamına gelirdi. Medreselerde orta ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim verilirdi.

16-Medreselerde ders veren hocalara Müderris denirdi.

17-Medreselerde bir müderrise düşen öğrenci sayısı 20 yi geçmezdir.

18-Medrelerde eğitim ücretsizdi.

19-Medreselerde dini bilimlerin yanı sıra geometri, matematik, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih ve tabiat gibi meslek dallarından birini seçebilirlerdi.

20- Mezun olan öğrenciler müftü (din adamı), kadı (hakim), müderris (Öğretmen),doktor, din bilgini, matematikçi, Astronom gibi meslek dallarından birini seçebilirdi.

21-Enderun (üst düzey memur yetiştiren okul)Topkapı Sarayında bulunan nitelikli öğrencilerin alındığı okuldu.

22-Enderunun kuruluş amacı yönetici, komutan, usta, sanatkar ve devlet adamı yetiştirmekti.

23-Enderunda her bir sınıfa oda denilirdi.

24-Enderunda öğrencilere medresede okutulan derslerin yanı sıra askeri eğitimle spor ve sanat eğitimi verilir, protokol kuralları da öğretilirdi.

25-Ahilik Teşkilatı askeri, dini, ahlaki, sosyal ve ekonomik özellikler taşırdı.

26-Ahilik Teşkilatı,13.yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf ve zanaatkarlar birliğidir. Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

27-Ahilikte meslek eğitimi yamak çırak, kalfa, usta sıralaması ile öğretilirdi.

28-Ahilikte usta olan kişi için Şet Kuşanma denilen bir tören düzenlenirdi. Bu törende usta olacak kişiye bir Peştamal bağlanırdı. Dükkan açmak için verilen izne de Destur denirdi.

29-Meslek seçimi anlık bir karar değil, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir seçim sürecidir.

30-Kişinin kendini belli alanlarda geliştirmesi meslek seçiminde işini kolaylaştıracaktır.

31-Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin özelliklerini bilmeli ve birçok açıdan mesleği değerlendirmeliyiz.

32-Teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni meslekler hayatımıza girmiştir.

33-Uzmanlar dijital dönüşümler ile birlikte geleceğin mesleklerinin farklı olacağını belirtmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!