Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri 7.Sınıf 2.Ünite (Konu Özeti + Test)

Islahat: Osmanlı Devletinde, bozulan devlet kurumlarını daha iyi duruma getirmek için yapılan yeniliklere ıslahat denir.
Duraklama Dönemi: Osmanlı tarihinde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden (1579), Karlofça Antlaşması’na (1699) kadar süren döneme Duraklama Dönemi denir.
– Duraklama Dönemi ıslahatları daha çok askeri ve mali (ekonomik) alanda yapılmıştır.
– Duraklama Dönemi ıslahatlarının amacı devleti eski gücüne kavuşturmaktır. Avrupa örnek alınmamıştır. Duraklama Döneminde yapılan ıslahatlar, (genellikle yeniçerilerin karşı çıkması nedeniyle) kalıcı olamamıştır.


Gerileme Dönemi: Karlofça Antlaşmasından (1699), Yaş Antlaşmasına (1792) kadar süren dönemdir.

Dikkat: Gerileme Döneminde Osmanlı Devleti, Avrupa’dan geri kaldığını anlamış, Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve yaptığı ıslahatlarda Avrupa’yı örnek alarak, Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmaya çalışmıştır. Gerileme Döneminin en önemli ıslahatları Lale Devri ıslahatlarıdır.

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

– Gerileme Döneminde ayrıca askeri alanda da ıslahatlar yapılmış, Avrupa’dan askeri uzmanlar getirtilerek ordu modernleştirilmeye çalışılmıştır.

– Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için Kara Mühendishanesi, İstihkam Okulu ve Sürat Topçuları Ocağı gibi askeri kurumlar oluşturulmuştur.

Dağılma Dönemi: Osmanlı tarihinde 1792 Yaş Antlaşması’ndan yıkılışa kadar olan döneme dağılma dönemi denir. Dağılma Döneminde devletin kötüye gidişini durdurmak için hemen hemen her alanda ıslahat yapılmıştır.

III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI

Dikkat: III. Selim döneminde yapılan ıslahatlara genel olarak Nizam-ı Cedid ıslahatları denir. Nizam-ı Cedit yeni düzen anlamına gelir.

Başka Bir Konu Anlatımı için Tıklayınız

Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Konu Tarama Testini İndirmek İçin Tıklayınız

YORUMLAR

  1. badweee dedi ki:

    7.sııf notları yok mu

error: Content is protected !!