7.Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum Ünitesi İletişim Özgürlüğü

Kitle İletişim Özgürlüğü: Düşüncelerin, olayların, haberlerin ve bilginin kitle iletişim araçları ile serbest bir şekilde ulaşılması ve paylaşılmasıdır


Özel Hayatın Gizliliği: Anayasamıza göre; ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’


Haberleşme Özgürlüğü: Anayasamıza göre; ‘’Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.’’ Haberleşme özgürlüğümüzü kullanırken kitle iletişim araçlarından yararlanırız. Ayrıca, sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan Doğru Bilgiye Ulaşma Hakkımız da bulunmaktadır.


Düşünce Özgürlüğü: Anayasamıza göre; ‘’Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.’’ Bu kanun sayesinde düşüncelerimizi ve görüşlerimizi kitle iletişim araçları ile açıklama özgürlüğüne sahibiz.


Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK): Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.

Tekzip: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir. Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı, asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış, asılsız ve gerçeğe aykırı haberi, bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.


Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

YORUMLAR

  1. yusuf selim dedi ki:

    selam

error: Content is protected !!