6.Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Ünitesi Anadolu’nun Yurt Olması

29.11.2021
2.564
A+
A-

Anadolu’ya yerleşme amacıyla gelen ilk Türkler Büyük Selçuklu yönetimindeki Oğuz Türkleridir. Karahanlılar ve Gazneliler tarafından sıkıştırılan Selçuklular kendilerine yerleşebilecekleri yeni topraklar aramaya başladılar. Bu amaçla Çağrı Bey komutasındaki Oğuzlar 1015–1018 yılları arasında Anadolu’ya 2 sefer düzenlediler. Yapılan seferler sonucunda Anadolu’nun Türkler için yerleşmeye elverişli bir toprak olduğu anlaşılmıştır.

1040 yılında yapılan DANDANAKAN Savaşı ile Gazneliler Selçuklu Devleti’ne yenilmiş ve Selçukluların Anadolu üzerindeki faaliyetleri daha da yoğunlaşmıştır. Tabi ki Selçuklular Anadolu’ya geldiklerinde Anadolu boş değildi. Anadolu üzerinde Bizanslılar yaşıyordu. Türk akınlarını durdurmak isteyen Bizans Devleti ile Selçuklular arasında PASİNLER Savaşı yapılmıştır.(1048)

Pasinler Savaşı’nın önemi:

Selçuklular ile Bizanslılar arasındaki ilk savaştır ve Selçukluların Bizans’a karşı ilk büyük zaferidir.

Malazgirt Savaşı(1071)

Tuğrul Bey’den sonra Selçuklu hükümdarı olan Alparslan Anadolu üzerindeki faaliyetlerini arttırdı. Bizans imparatoru Anadolu üzerindeki Türk akınlarını durdurmak amacı ile büyük bir ordu kurdu. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Türk kökenli Oğuz, Kıpçak ve Peçenek askerleri de vardı İki ordu Malazgirt Ovasında karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Bizans ordusu yenilgiye uğradı.

Bu savaşın kazanılmasında Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Peçenek ve Uzların, Selçuklular tarafına geçmesi etkili olmuştur.

Malazgirt Savaşı’nın Sonuçları:

-Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

Anadolu Türklerin yeni yurdu olmuştur.

Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır.Bu savaş Türkiye Tarihinin başlangıcı olmuştur.

İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.

Bizans, Türklerle mücadele edemeyeceğini anlayınca Avrupalı devletlerden yardım istemiş bu da Haçlı seferlerinin başlamasına neden olmuştur.

Alparslan Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu komutanlarını Anadolu’nun fethi için görevlendirmiştir. Her komutan fethettiği bölgede Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kendi beyliklerini kurdular.

Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinin Önemi

ANADOLU’DA İLK TÜRK BEYLİKLERİ

Bu beylikler Anadolu’nun kısa sürede Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli katkıda bulunmuşlardır.

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri şunlardır:

1-Saltuklular

2-Danişmetliler

3-Mengücekler

4-Çaka Beyliği

5-Artuklular

SALTUKLULAR:

*Selçuklu komutanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.

*Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

*Danişmentlilerle birlikte Haçlı Seferlerinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne yardım etmişlerdir.

*Türkiye Selçuklu Devleti tarafından bu beylik yıkılmıştır.

Saltukların en önemli eseri Mama Hatun Külliyesidir. (Sallanan  bebek MAMA ister)

DANİŞMENTLİLER:

*Danişment Gazi tarafından Tokat, Sivas ve Malatya dolaylarında kurulmuştur.

*Beyliğin merkezi Sivas’tır.

*Anadolu’da kurulan en güçlü beyliktir.

*I. Kılıç Arslan döneminde Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte hareket ederek Haçlılarla mücadele etmişlerdir.

* Beyliğin en güçlü dönemi Melik Gazi dönemidir.

*Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan tarafından yıkılmıştır.

MENGÜCEKLER:

*Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur.

*Gürcülerle mücadele etmişlerdir.

*Divriği Ulu Camisi Mengüceklerin en önemli eseridir.

*I. Alaattin Keykubat bu beyliğe son vermiştir.   

ÇAKA BEYLİĞİ:

*Çaka Bey tarafından İzmir’de kurulmuştur.

*İlk Türk Denizci beyliğidir. Çaka Bey de ilk Türk denizcisidir.

*Bizans tarafından yıkılmıştır.

ARTUKLULAR:

*Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüşlerdir.

Bu beylik bulundukları bölgeyi Bizans, Ermeni ve Gürcülere karşı korumuştur.

ÖNEMLİ: Anadolu’da kurulan bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması amacıyla birçok cami, medrese, külliye, hamam, köprü, kervansaray, kale ve kümbet yaptırmışlardır.

Örneğin: Tokat’ta Danimetliler tarafından Anadolu’nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi yapılmıştır.

Diyarbakır’da Artuklular tarafından yapılan Malabadi Köprüsü, Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür.

ANADOLU DA KURULAN iLK TÜRK DEVLETLERi

ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ:

  1. Malazgirt zaferinden sonra B.Selçuklu Devletine bağlı olarak kuruldular.
  2. Bağımsızlıklarını Melikşah’ın ölümünden sonra ilan ettiler. 
  3. Anadolu’nun fethini gerçekleştirdiler, Türkleşmesini ve Türk yurdu olarak kalmasını sağladılar.
  4. Bulundukları yerleri Bizans, Gürcü ve Ermeniler ile Haçlılara karşı korudular.
  5. Anadolu’da büyük şehirler oluşturdular.
  6. Türk milli kültürü Anadolu’da yaşatıldı 
  7. Anadolu’nun Türkiye adıyla anılmasına zemin hazırlandı.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!