Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 6.Ünite Özeti: Etkin Vatandaşlık

02.09.2020
7.762
A+
A-

Güçler Birliği Güçler Ayrılığı Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız

Yönetim Biçimleri Ders Notu

Yönetim Şekilleri Testi (33 Soru)

Yönetim Biçimleri Kazanım Testini İndirmek İçin Tıklayınız Testi (6.6.1)

Demokratik Devlet Organları Kazanım Testini İndirmek İçin Tıklayınız Testi (6.6.2)

Karar Alma Sürecinde Ben De Varım Kazanım Testini İndirmek İçin Tıklayınız (6.6.3)

Kurultaydan Meclise Konu Kavrama Testini İndirmek İçin Tıklayınız

Demokrasi İle Konu Kavrama Testini İndirmek İçin Tıklayınız

Demokrasi

Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir.

Demokrasilerde hakimiyetin asıl sahibi millettir.

Seçtiğimiz milletvekilleri bizleri mecliste temsil etmektedir.

Demokrasinin Temel İlkeleri

Katılım: Vatandaşlar yöneticilerinin belirlenmesi için seçimlerde oy kullanır.

Özgürlük: Demokrasilerde bireyler düşünce ve davranışlarında özgürdür.

Eşitlik: Tüm vatandaşlar kanunlar önünde eşittir.

Milli Egemenlik: Demokrasilerde egemenlik, yani yönetme yetkisi millete aittir.

Çoğulculuk: Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip kişiler siyasi partiler kurar. Tek parti olması demokrasiye uygun değildir.

HAKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ

Monarşi: Siyasal gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Tüm güç ve yetkiler tek kişidedir. Kral-Padişah-Çar gibi

Merkezi otorite çok güçlüdür. İkiye ayrılır:

Mutlak Monarşi: Tarihte en yaygın olan monarşi türüdür. Hükümdarın yetkileri adeta sınırsızdır. Osmanlı Devleti uzun süre mutlak monarşi ile yönetilmiştir.

Meşruti Monarşi: Hükümdarın yanında bir anayasa ve meclis vardır. Günümüzde İngiltere meşruti monarşi ile yönetilmektedir. Osmanlı Devleti de son dönemlerinde meşruti monarşiye geçmiştir.

Oligarşi: Siyasi gücün bir gruba, zümreye ya da bir sınıfa ait olmasıdır.

Teokrasi: Din kurallarına dayalı yönetim şeklidir. Merkezi otorite güçlüdür.

Cumhuriyet: Millet egemenliğine dayanan, halkın seçtiği milletvekilleri aracılığı ile yönetimde söz sahibi olduğu yönetim şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde devletin yasama, yürütme ve yargı görevi vardır. Bu görevleri farklı kurumlar yapar. Buna kuvvetler ayrılığı ilkesi denir.

YASAMA

Devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Meclis bu görevi yürütür.

YÜRÜTME

Meclisin yaptığı yasaları uygulamak. Hükümet bu görevi yürütür.

YARGI

Kanunlara uymayanları bağımsız mahkemeler yargılar.

Siyasi Partiler: Benzer siyasi görüşe sahip olan kişilerin, ülke yönetiminde etkin olmak için kurdukları partilerdir. Demokrasilerde tek parti olmamalıdır. Farklı siyasi partilerin olması demokrasilerde önemlidir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

TEGV: (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Amaçları, devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.

LÖSEV: (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) Lösemili çocuklara yardımda bulunan vakıftır.

KIZILAY: Sel, deprem, yangın gibi felaketlerde, savaş anında ayrıca fakir olup yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eder.

DARÜŞŞAFAKA: Babası, annesi hayatta olmayan maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları okutan sivil toplum kuruluşudur.

Demokrasilerde insanlara seçme ve seçilme hakkı verilir. Bir ülkede siyasal iktidarı zorla, gerekirse silah kullanarak ele geçirmeye darbe denir. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi yapılmış ancak halkımız buna engel olmuştur. Bu durum demokrasinin önemini bize bir kez daha göstermiştir. Türk toplumunda kadına her zaman değer verilmiştir. Eski Türk devletlerinde “Hatun” devlet yönetiminde söz sahibiydi.

Cumhuriyet döneminde;

Medeni kanun (Kadın = Erkek)

Siyasi olarak (1930 Belediye)

1933 (Muhtarlık)

1934 (Milletvekili seçme ve seçilme) hakları kadınlara sağlandı.

YORUMLAR

  1. yusuf selim dedi ki:

    hey selam ben yusuf sınıfımı en iyi futbol oynıyan benim =D =D =D

error: Content is protected !!