6.Sınıf 2. Ünite Püf Noktalar-2-

21- İslâmiyet öncesi Türk tarihinin ve edebiyatının en önemli Türkçe kaynaklarından biri olan Orhun Yazıtları, Kutluk (II. Göktürk) devleti dönemine aittir.
22- Türk devlet yöneticileri İslâmiyet öncesi dönemde, Kağan ünvanını kullanmışlardır.

23- Uygurlara ait destanlar, Türeyiş ve Göç destanlarıdır.

24- Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam, İslami bilimlerdir.

25- Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve İslâm dünyasına yayılması, Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir.

26- Nizamülmülk, Alparslan’dan aldığı yetki ile Bağdat Nizamiye Medresesinin açılmasında etkili olmuştur

27- Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde Kervansaraylar inşa edilmiştir.

28- Edirne ilinde, Anadolu Selçuklu devletinden kalma eser bulunmaz.

29- Türk İslam devletlerin de Sultanın, Müslüman halkın gözünde meşru bir egemen güç olarak kabul edilmesi, Hutbe ile sağlanırdı.

30- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin ortak özellikleri;

-Devlet boyların birleşmesiyle kurulur,

-Temel ekonomik yapı hayvancılığa dayalıdır,

-Önemli kararlar Kurultay tarafından alınır,

-Yerleşik yaşam biçimi yaygın değildir

31- İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinden Uygurlar bir çok yönüyle diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir.

32- Orta Asya Türklerinde ceza infaz sisteminde uzun süreli hapis cezalarının uygulanmamış olmasının temel nedeni, Göçebe yaşam biçiminin egemen olmasıdır.

33. Anadolu Selçuklularında yer alan mimari yapılardan kervansaray ve Bedesten doğrudan ticari faaliyetlerle ilgilidir.

34- İslam öncesi Türk Devletlerinde;

– Önemli kararlarda Kurultaya danışırlar

-Yönetimde öncelik hanedana aittir.

-Hakanların yetkileri töre tarafından sınırlandırılmıştır.

-Hakanların önemli dini törenleri doğrudan yönetmeleri istenirdi.

35-Anadolu Selçuklularında dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapılara Külliye denir.

36-Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda birçok hizmeti bir arada vermek için inşa edilen külliyelerin ana yapısı Camidir.

37- Anadolu Selçuklu dönemine ait eserler; Sivas Gök Medrese – Eşrefoğlu Camii – Sultan Han

38- Türk-İslam devletlerinde Saltanatın Müslüman halk tarafından meşru görülmesi için Sultan adına hutbe okutulur, Para bastırılırdı.

39- Orhun yazıtlarının özellikleri; Türk adının geçmesi, Türkçe yazılmış olması, İlk Türk alfabesinin kullanılması, İlk milli yazılı kaynak olması, Göktürkler Hakkında bilgi vermesi.

YORUMLAR

  1. ZEYNEP ERVA dedi ki:

    çalıştım

  2. ZEYNEP ERVA dedi ki:

    çalıştım hocam

error: Content is protected !!