6.Sınıf 2. Ünite Püf Noktalar-1

1-İslamiyetin Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir.

2- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını yani Ahiret İnancının olduğunu göstermektedir.

3-İslamiyet’ten önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı yere Kurultay denir.

4-Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin en önemli nedeni, kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır.

5-Orta Asya’da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir.

6-Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir.

7- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.

8- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır.

9- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.

10- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir.

11- Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları hükümdar çocuklarının (şehzadelerin) yanına ”Atabey” ünvanlı kişileri de verirlerdi. Bu uygulamadaki temel amaç şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmek.

12- Çin’den başlayarak Ön Asya’ya ulaşan İpek Yolu’nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir. Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması bu durumun oluşmasında etkili olmuştur.

13- Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinler Orhun Anıtlarıdır.

14- İslamiyet öncesi Türklerde her türlü devlet işlerinin görüşülüp, karara bağlandığı kuruma Toy (Kurultay) denir.

15- Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerin, Artuklar, Saltuklar, Danişmentler, Mengücekler ve Çaka Beyliğidir (DSMAÇ)

16- Selçuklularda ve Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı heykelciliktir. (İslam inancından dolayı)

17- Türkiye Selçuklu devletine İznik ve Konya başkentlik yapmış şehirlerimizdir.

YORUMLAR

  1. ılgın dedi ki:

    öğretmenim burda sadece 17 tane var 20 tanesini yazın dediniz siz ama

error: Content is protected !!