DERS NOTLARI TÜMÜ
21.09.2021
Günlük hayatımızda çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların çözümü için de haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz çerçevesinde gerçekleştirmeliyiz. Hak: “Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç” anlamındadır.Örnek; Yaşama Hakkı, Eğitim Hakkı,...
15.09.2021
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma: Bir toplumda bireylerin birbirlerine duygu, düşünce ve ortak çıkarlarla bağlı olmasına; bu doğrultuda da birbirlerine yardımcı olmalarına sosyal yardımlaşma ve dayanışma denir.Geçmişten günümüze toplumumuzda sosyal yardımlaşmayı...
15.09.2021
Ön Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir ön yargı olarak...
14.09.2021
Toplumsal Birlikteliğimiz Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümüne toplum denirToplumun oluşabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için ortak bazı kültürel unsurlara...
13.09.2021
Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet (Genel Ağ) ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına verilen genel ad medya terimiyle ifade edilmektedir. Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Olumsuz Yönleri;...
13.09.2021
OLUMLU İLETİŞİM DAVRANIŞLARI1- Empati Kurma2- Etkili Dinleme3- Gülümsemek4- Saygılı olmak5- Kendini ifade Etmek6- Göz Teması OLUMSUZ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI1-Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak.2-Eleştirmek, suçlayıcı davranmak ve yargılamak.3-Çok veya alakasız sorular sormak.4-Teselli etmek,...