DERS NOTLARI TÜMÜ
01.06.2021
https://youtu.be/FjA3eQ9JV00
01.06.2021
https://youtu.be/nyVDTu2Zr3E
28.05.2021
Turizmin KatkılarıDinlenmek, eğlenmek, yeni yerler görmek ve tanımak amacıyla çeşitli yerleri gezen kişilereturist adı verilir. Ülkeler turistleri kendi ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapar.Yapılan bu çalışmalar ve gezi etkinliklerinin tümüne...
28.05.2021
https://youtu.be/4ryfF8KVGhg
18.05.2021
https://youtu.be/nUb-bXyi6mU
17.05.2021
YASAMA Devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Meclis bu görevi yürütür. YÜRÜTME Meclisin yaptığı yasaları uygulamak. Hükümet bu görevi yürütür. YARGI Kanunlara uymayanları bağımsız mahkemeler yargılar. Siyasi Partiler:...